Cabinet de avocat Bratiloveanu Izabela Onorarii

Onorariile Cabinetului de avocat Bratiloveanu Izabela din Craiova sunt stabilite în raport cu dificultatea, amploarea sau durata cazului dumneavoastră.
Stabilirea onorariilor depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

  • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerută de client;
  • natura, noutatea şi dificultatea cazului;
  • importanţa intereselor în cauză;
  • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane;
  • situaţia financiară a clientului;
  • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile pot fi stabilite astfel:

  1. Onorarii orare;
  2. Onorarii fixe;
  3. Onorarii de succes;
  4. Onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la pct. 1) – 3).

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă în unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale prestată clientului.

Onorariul fix constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.

În completarea onorariului fixat, se poate conveni un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. În cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei.

În ceea ce priveşte raportul calitate-preţ vizavi de serviciile oferite, acesta este orientat mereu în favoarea clientului, onorariile practicate fiind NEGOCIABILE!